CIKGUADIES WEBLOG....!

Semoga apa yang terkandung dalam blog ini dapat membantu guru-guru, pelajar dan sesiapa sahaja di luar sana yang mahukan kelainan dalam pembelajaran SEJARAH. Sebarang komentar, pertanyaan dan perkongsian ilmu bolehlah diemelkan kepada saya di haidie67@gmail.com. Sama-samalah kita MEMARTABATKAN SUBJEK SEJARAH.

NOTIS PENAFIAN:

Anda dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian data, artikel, ilustrasi, audio, video dan isi kandungan blog ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, duplikasi, mekanik, rakaman atau cara lain tetapi pihak kami TIDAK BERTANGGUNGJAWAB di atas kesahihan sebarang maklumat yang dipaparkan.

Hak Cipta Tersendiri © 2009 http://cikguadies.blogspot.com
MARI BELAJAR SEJARAH ...

Mari Kita Belajar Sejarah,
Demi Jadi Rakyat Sejati,
Agar Hidup Lebih Terarah,
Jangan Kita Menyesal Nanti.

PENCERAMAH SEJARAH SPM TUISYEN ATAU KELAS DI RUMAH

2013 Sejarah WAJIB LULUS! Anda perlukan lebih kefahaman & kemahiran subjek Sejarah? Perlu khidmat kepakaran Guru Cemerlang Sejarah yang berpengalaman? Dengan harga khidmat yang berpatutan, sila hubungi saya SEGERA sebelum anda ketinggalan! Emel saya sebelum jadual saya penuh pada tahun ini di haidie67@gmail.com ...


Anda Tanya CikguAdies Jawab!

Friday, August 29, 2008

Soalan Latihan Sejarah SPM - Tingkatan 4

Cubalah menjawab soalan – soalan yang diberikan. Jawapan perlu berbentuk STRUKTUR & ESEI.

SEJARAH TINGKATAN 4Bab 1 : Tamadun Awal Manusia
1. Apakah maksud tamadun dan jelaskan maksud tamadun menurut pandangan Islam.
2. Huraikan ciri-ciri tamadun awal manusia.
3. Mengapakah petempatan kekal menjadi ciri penting dalam proses pembentukan tamadun?
4. Huraikan ciri-ciri tamadun Mesir Purba.
5. Pemerintahan dan agama merupakan dua aspek kehidupan firaun yang tidak dapat dipisahkan dalam Tamadun Mesir. Jelaskan peranan firaun dalam kedua-dua aspek kehidupan tersebut.
6. Perihalkan kepentingan ahli perubatan Mesir Purba dan kedudukan mereka dalam masyarakat Mesir.
7. Nyatakan pembinaan bandar terancang dalam tamadun Indus.
8. Apakah pencapaian tamadun Indus dalam bidang seni bina?
9. Apakah ciri-ciri utama Tamadun Hwang Ho?
10. Huraikan sistem pemerintahan Dinasti Shang dalam tamadun tersebut.
11. Halkan sumbangan Tamadun Hwang Ho kepada masyarakat hari ini.

Bab 2 : Peningkatan Tamadun
1. Terangkan ciri-ciri pemerintahan negara kota yang terdapat dalam Tamadun Yunani.
2. Huraikan ciri-ciri pemerintahan yang diamalkan di Rom.
3. Dari segi pentadbiran bandar, apakah peranan majlis perbandaran dalam Tamadun Rom?
4. Terangkan tentang kemunculan Empayar Maurya.
5. Huraikan tentang zaman kegemilangan Dinasti Maurya.
6. Jelaskan faktor-faktor yang membawakan kepada keruntuhan Empayar Maurya.
7. Apakah sumbangan Dinasti Chin dan Dinasti Han dalam bidang pendidikan dan falsafah?
8. huraikan bentuk seni bina dalam Tamadun China.
9. Jelaskan teknologi membuat kertas dalam Tamadun China.

Bab 3 : Tamadun Awal Asia Tenggara
1. Mengapakah kedua-dua jenis kerajaan agraria dan maritim dikatakan saling bergantung dan melengkapi?
2. Kerajaan Kedah Tua turut dikenal dengan nama Chieh-cha dan Kataha. Terangkan ciri-ciri kerajaan tersebut.
3. Sejauh manakah sistem pengairan membantu kemajuan pertanian kerajaan agraria?
4. Bagaimanakah pengaruh India dibawa ke Asia Tenggara?
5. Terangkan bagaimana agama Hindu mempengaruhi sistem pemerintahan kerajaan Angkor.
6. Jelaskan pengaruh Hindu-Buddha dalam kerajaan Srivijaya.
7. Halkan peranan bahasa Sanskrit dalam masyarakat Asia Tenggara.
8. Jelaskan bagaimana bahasa Sanskrit mempengaruhi bidang kesusasteraan Asia Tenggara.
9. Berikan beberapa perkataan Sanskrit yang mengalami perubahan dalam bahasa Melayu.
Nyatakan perkembangan yang membawa terbentuknya pelabuhan entreport
10. Apakah faktor-faktor masyarakat maritim menjadi pelaut yang handal ?
11. Huraikan cara-cara kedatangan pengaruh India ke Asia Tenggara
12. Jelaskan pengaruh Hindu dan Buddha yang terdapat pada candi Angkor Wat dan Borobodur.

Bab 4 : Kemunculan Tamadun Islam dan Perkembanganya di Makkah
1. Apakah yang anda faham tentang konsep jahiliah?
2. Huraikan ciri-ciri masyarakat Arab Jahiliah.
3. Apakah nilai-nilai positif yang dimiliki oleh masyarakat jahiliah?
4. Bagaimanakah Nabi Muhammad s.a.w. menyebarkan ajaran Islam pada peringkat awal di Makkah?
5. Terangkan penerimaan terhadap Islam pada peringkat awal di kota Makkah.
6. Mengapakah kaum Quraisy Makkah menentang penyebaran agama Islam?
7. Apakah cara yang digunakan oleh orang Arab Quraisy untuk menentang Nabi Muhammad s.a.w. dalam penyebaran Islam?
8. Bagaimanakah Nabi Muhammad s.a.w. mengatasi masalah penentangan kaum Quraisydi Makkah?
9. Mengapakah masyarakat Arab Quraisy menentang ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammmad s.a.w.
10. Huraikan cara-cara penentangan yang dilakukan oleh masyarakat Arab Quraisy terhadap Nabi Muhammad s.a.w.
11. Bagaimanakah Nabi Muhammad s.a.w. menghadapi penentangan yang dilakukan oleh masyarakat Arab Quraisy
12. Jelaskan kehidupan masyarakat Arab Quraisy dari dalam aspek sosial dalam Zaman Jahiliyah


Bab 5 :Kerajaan Islam di Madinah.

1. Konsep hijrah dan peristiwa hijrah Nabi Muhammad s.a,w. dari Makkah ke Madinah pada tahun 622M.
2. Kepentingan hijrah dari Makkah ke Madinah terhadap perkembangan Islam

Bab 7 : Islam di Asia Tenggara

1. Dengan menggunakan bukti-bukti yang tertentu, jelaskan teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara,
2. Huraikan faktor-faktor yang membawa kepada penyebaran Islam ke Asia Tenggara.

Bab 8 : Pembaharuan dan Pengaruh Islam di Malaysia Sebelum Kedatangan Barat

1. Huraikan pengaruh Islam terhadap institusi Kesultanan Melayu dan sistem pendidikan di Tanah Melayu sejak abad ke 15M.

Bab 9 : Perkembangan di Eropah
1 Huraikan ciri-ciri Zaman Renaissance yang berlaku di Itali
2. Bagaimanakah Revolusi Pertanian dan enjin berkuasa wap membantu dalam perkembangan Revolusi Perindustrian di Britain.
3. Apakah kesan Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustrian terhadap kegiatan perdagangan antarabangsa dan sistem pengangkutan di Eropah.

Bab 10 : Dasar British dan Kesannya Terhadap Ekonomi Negara
1. Mengapakah pada awal abad ke 20, penguasaan pembesar Melayu dalam kegiatan periombongan bijih timah mulai merosot.
2. Nyatakan faktor-faktor yang mendorong imigran meninggalkan negara mereka untuk datang ke Tanah Melayu pada abad ke 19
3. Huraikan cara-cara kemasukan buruh Cina ke Tanah Melayu.

1 comment:

yastainn said...

salam cikgu boleh tlg sya x? sya agk keliru dgn soalan ini 'jelaskan kepentingan bandar kepada peradaban manusia'..blh mnta ckgu huraikan isi2 penting? terima kasih ckgu..