CIKGUADIES WEBLOG....!

Semoga apa yang terkandung dalam blog ini dapat membantu guru-guru, pelajar dan sesiapa sahaja di luar sana yang mahukan kelainan dalam pembelajaran SEJARAH. Sebarang komentar, pertanyaan dan perkongsian ilmu bolehlah diemelkan kepada saya di haidie67@gmail.com. Sama-samalah kita MEMARTABATKAN SUBJEK SEJARAH.

NOTIS PENAFIAN:

Anda dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian data, artikel, ilustrasi, audio, video dan isi kandungan blog ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, duplikasi, mekanik, rakaman atau cara lain tetapi pihak kami TIDAK BERTANGGUNGJAWAB di atas kesahihan sebarang maklumat yang dipaparkan.

Hak Cipta Tersendiri © 2009 http://cikguadies.blogspot.com
MARI BELAJAR SEJARAH ...

Mari Kita Belajar Sejarah,
Demi Jadi Rakyat Sejati,
Agar Hidup Lebih Terarah,
Jangan Kita Menyesal Nanti.

PENCERAMAH SEJARAH SPM TUISYEN ATAU KELAS DI RUMAH

2013 Sejarah WAJIB LULUS! Anda perlukan lebih kefahaman & kemahiran subjek Sejarah? Perlu khidmat kepakaran Guru Cemerlang Sejarah yang berpengalaman? Dengan harga khidmat yang berpatutan, sila hubungi saya SEGERA sebelum anda ketinggalan! Emel saya sebelum jadual saya penuh pada tahun ini di haidie67@gmail.com ...


Anda Tanya CikguAdies Jawab!

Friday, August 15, 2008

KERTAS SPM 1249/1- SEJARAH KERTAS 1

KERTAS 1 : SOALAN OBJEKTIF

Strategi sukses Dalam Kertas 1

PANDUAN MENJAWAB


1. Anda dikehendaki menjawab semua soalan yang dikemukakan iaitu sebanyak 40 soalan objektif

2. Jika terdapat soalan yang sukar dijawab, jangan menghabiskan masa memikirkan jawapan, sebaliknya anda digalakkan menjawab soalan-soalan yang selanjutnya.

3. Sekiranya masih terdapat lebih masa, anda boleh cuba menjawab soalan-soalan sukar dijawab yang telah ditinggalkan.

4. Jawapan pilihan anda mestilah ditandakan pada kertas jawapan dengan teliti. Pastikan jawapan pilihan yang ditanda pada kertas jawapan sama dengan jawapan pilihan yang terdapat pada kertas soalan.

5. Sebelum menyerahkan kertas jawapan kepada pengawas pemeriksa, anda perlu menyemak kertas jawapan dengan teliti agar semua jawapan telah ditanda dan semua butir telah dilengkapi.

BENTUK SOALAN

1. Soalan-soalan objektif SPM terdiri daripada pelbagai bentuk dan jenis untuk menguji daya pemikiran para pelajar.

2. Kebanyakan soalan objektif mempunyai bentuk dan jenis berikut :

(a) soalan berdasarkan petikan
(b) soalan berdasarkan pernyataan
(c) soalan berdasarkan rajah
(d) soalan berdasarkan jadual
(e) soalan jenis pengingatan
(f) soalan jenis pemahaman
(g) soalan jenis aplikasi
(h) soalan jenis analisis
(i) soalan jenis sintesis

SOALAN OBJEKTIF

(A) Soalan berdasarkan petikan

Contoh :

� Bacalah nama Tuhan yang menjadikan manusia��..�
Petikan tersebut merupakan wahyu pertama yang diturunkan dan menekankan kepentingan pengetahuan membaca dan menulis serta tamat zaman Jahiliyah. Petikan ini terkandung dalam

A. Kitab Suci Bible
B. Analakta
C. Tao Te Ching
D. Al-Quran

Jawapan : D


(B) Soalan berdasarkan pernyataan


Contoh :

� Cintailah Tuhan dengan sepenuhnya rajamu dan cintailah jiranmu seperti kamu mencintai dirimu sendiri�
Pernyataan di atas berkaitan dengan

A. agama Hindu
B. agama Buddha
C. agama Kristian
D. agama Islam

Jawapan : C

No comments: