CIKGUADIES WEBLOG....!

Semoga apa yang terkandung dalam blog ini dapat membantu guru-guru, pelajar dan sesiapa sahaja di luar sana yang mahukan kelainan dalam pembelajaran SEJARAH. Sebarang komentar, pertanyaan dan perkongsian ilmu bolehlah diemelkan kepada saya di haidie67@gmail.com. Sama-samalah kita MEMARTABATKAN SUBJEK SEJARAH.

NOTIS PENAFIAN:

Anda dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian data, artikel, ilustrasi, audio, video dan isi kandungan blog ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, duplikasi, mekanik, rakaman atau cara lain tetapi pihak kami TIDAK BERTANGGUNGJAWAB di atas kesahihan sebarang maklumat yang dipaparkan.

Hak Cipta Tersendiri © 2009 http://cikguadies.blogspot.com
MARI BELAJAR SEJARAH ...

Mari Kita Belajar Sejarah,
Demi Jadi Rakyat Sejati,
Agar Hidup Lebih Terarah,
Jangan Kita Menyesal Nanti.

PENCERAMAH SEJARAH SPM TUISYEN ATAU KELAS DI RUMAH

2013 Sejarah WAJIB LULUS! Anda perlukan lebih kefahaman & kemahiran subjek Sejarah? Perlu khidmat kepakaran Guru Cemerlang Sejarah yang berpengalaman? Dengan harga khidmat yang berpatutan, sila hubungi saya SEGERA sebelum anda ketinggalan! Emel saya sebelum jadual saya penuh pada tahun ini di haidie67@gmail.com ...


Anda Tanya CikguAdies Jawab!

Friday, August 15, 2008

Soalan Latihan Sejarah SPM

BAB 3 SEJARAH TINGKATAN 5

TAMADUN AWAL ASIA TENGGARA


1. (a) Bandingkan di antara kerajaan agraria dan maritim.

(b) Pada pendapat anda, mengapakah tasik Tonle Sap dianggap penting kepada kerajaan Angkor?

2. Sistem pemerintahan yang diamalkan oleh kerajaan awal di Asia Tenggara ialah sistem pemerintahan beraja. Mengikut sistem ini, raja mempunyai kuasa mutlak.
(a)Apakah yang anda faham dengan konsep raja berkuasa mutlak?

(b)Huraikan peranan raja dalam sistem pemerintahan kerajaan awal di Asia Tenggara.

(c)Dengan mengambil contoh kerajaan Angkor, jelaskan struktur pentadbiran kerajaan tersebut.


3. (a) Apakah kepentingan pembinaan empayar kepada sesebuah negara?

(b) Huraikan bagaimanakah pembinaan empayar dapat dilakukan oleh sesebuah negara dengan memberi contoh-contoh yang sesuai


4. Kerajaan awal sering mengadakan hubungan luar dengan kerajaan lain.

(a)Apakah tujuan hubungan luar diadakan?

(b)Terangkan bagaimana kerajaan Srivijaya menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan lain.

(c)Pada pendapat anda, apakah faedah yang diperolehi oleh Srivijaya pada hubungan tersebut?


5. Agama Hindu dan Buddha telah mempengaruhi kehidupan dan amalan masyarakat di Asia Tenggara.

(a)Huraikan pengaruh agama Hindu dan Buddha dalam bidang kesusasteraan di Asia Tenggara

(b)Pada pendapat anda mengapakah mesyarakat awal menerima agama Hindu dan Buddha dengan mudah?

(c)Kerajaan Srivijaya berperanan sebagai pusat pengajian agama Buddha yang Termashur. Beri penjelasan anda.


6. Sistem pemerintahan kerajaan awal di Asia Tenggara merupakan campuran sistem tempatan dengan pengaruh Hindu dan Buddha.

(a)Huraikan pengaruh Hindu dan Buddha dalam sistem pemerintahan kerajaan-kerajaan awal

(b)Jelaskan kepentingan pembinaan candi kepada kerajaan-kerajaan awal di Asia Tenggara.

Untuk maklumat contoh jawapan sila layari web
http://www.geocities.com/esnid/sejarah_bab1_1.html

No comments: