CIKGUADIES WEBLOG....!

Semoga apa yang terkandung dalam blog ini dapat membantu guru-guru, pelajar dan sesiapa sahaja di luar sana yang mahukan kelainan dalam pembelajaran SEJARAH. Sebarang komentar, pertanyaan dan perkongsian ilmu bolehlah diemelkan kepada saya di haidie67@gmail.com. Sama-samalah kita MEMARTABATKAN SUBJEK SEJARAH.

NOTIS PENAFIAN:

Anda dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian data, artikel, ilustrasi, audio, video dan isi kandungan blog ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, duplikasi, mekanik, rakaman atau cara lain tetapi pihak kami TIDAK BERTANGGUNGJAWAB di atas kesahihan sebarang maklumat yang dipaparkan.

Hak Cipta Tersendiri © 2009 http://cikguadies.blogspot.com
MARI BELAJAR SEJARAH ...

Mari Kita Belajar Sejarah,
Demi Jadi Rakyat Sejati,
Agar Hidup Lebih Terarah,
Jangan Kita Menyesal Nanti.

PENCERAMAH SEJARAH SPM TUISYEN ATAU KELAS DI RUMAH

2013 Sejarah WAJIB LULUS! Anda perlukan lebih kefahaman & kemahiran subjek Sejarah? Perlu khidmat kepakaran Guru Cemerlang Sejarah yang berpengalaman? Dengan harga khidmat yang berpatutan, sila hubungi saya SEGERA sebelum anda ketinggalan! Emel saya sebelum jadual saya penuh pada tahun ini di haidie67@gmail.com ...


Anda Tanya CikguAdies Jawab!

Tuesday, September 22, 2009

PROFIL GURU CEMERLANG
Guru Cemerlang ditakrifkan sebagai seorang guru istimewa, dedikasi dan bermotivasi, yang mempunyai kemahiran dan kepakaran yang tinggi dalam bidang tugasnya, hasil daripada himpunan pelbagai pengetahuan dan pengalaman yang luas dan berterusan pada sepanjang tempoh perkhidmatannya.

Guru Cemerlang mempunyai kualiti peribadi dan kepimpinan yang boleh diteladankan serta sentiasa mencapai mutu kerja yang cemerlang.Sentiasa berterusan, Guru Cemerlang berusaha membentuk akhlak mulia dan membuktikan peningkatan prestasi akademik serta kokurikulum murid / pelajarnya.

Kepakaran dan kecemerlangan itu dikenalpasti menerusi penilaian dan taksiran dalam 5 aspek berikut:

1. KECEMERLANGAN PERIBADI

Mempunyai keyakinan diri
Berakhlak dan bermoral
Bersikap adil dan bertimbang rasa
Beramanah dan bertannggugjawab
Kreaktif dan inovatif
Sentiasa mengurus diri dengan kemas
Sedia berkongsi dan berkerjasama
Bersikap terbuka
Bersikap positif

2. KECEMERLANGAN PENGETAHUAN DAN KEMAHIRAN

Mengamalkan budaya ilmu
Kebolehan untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan yang rasional dan objektif
Menyertai dan memanfaatkan kursus dalam perkhidmatan untuk meningkatkan kualiti kerja
Kebolehan menyediakan kertas kerja, laporan prestasi murid/pelajar sekolah, minit mesyuarat, dokumentasi dan penerbitan sekolah
Pakar rujuk pengajaran dan pembelajaran
Berupaya mengendalikan aktiviti kokurikulum
Mengenalpasti keperluan dan masalah individu murid/pelajar serta menyediakan program tindakan susulan
Pengurusan masa, bahan, sumber, alatan pengajaran dan pembelajaran
Peka dan prihatin terhadap keperluan kebajikan murid/pelajar

3. KECEMERLANGAN KERJA

Pengurusan keceriaan bilik darjah
Berjaya membimbing murid/pelajar mematuhi peraturan dan tahap pembelajaran
Menguasai dan menggunakan pelbagai kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran
Melaksanakan rutin dengan berkesan bagi memudahkan pembelajaran
Menyemak kerja murid/pelajar dengan teliti, tepat dan memberi komen yang positif untuk menggalakkan pembelajaran yang seterusnya
Memberi kerja bertulis dan latihan megikut kekerapan yang sesuai
Memberi bimbingan pelajaran pelajaran kepada murid/pelajar di luar waktu pengajaran
Menggunakan hasil pengujian dan penilaian untuk membaiki pengajaran
Sentiasa merangsang murid/pelajar berfikir
 • Merancang pelajaran yang baik
  Hasil pembelajaran murid/pelajar menunjukkan peningkatan
  Aktiviti kokurikulum yang berkaitan dengan mata pelajaran dirancang dan dilaksanakan dengan penuh komitmen
  Peranan dalam kokurikulum sebagai guru penasihat atau jurulatih
  Berupaya meningkatkan penglibatan, minat dan prestasi murid/pelajar

  4. KECEMERLANGAN KOMUNIKASI

  Memulakan atau merintis sesuatu usaha dan berupaya meneruskan usaha itu
  Berjaya berinteraksi dan menyampaikan idea dan mesej dengan berkesan secara lisan dan bertulis
  Sentiasa memelihara hubungan mesra dan menghormati semua ahli masyarakat sekolah

  5. KECEMERLANGAN POTENSI

  Menyumbangkan tenaga dan kepakaran ke arah kejayaan sekolah dalam bidang kokurikulum sekurang-kurangnya di peringkat sekolah dan daerah
  Penglibatan dalam kursus, seminar, bengkel peringkat sekolah, daerah dan kebangsaan sebagai fasilitator, penyedia kertas kerja dan penceramah
  Sentiasa belajar untuk peningkatan kerjaya sebagai pendidik
  Mempunyai wawasan

  Sumber Bahan: Terma Rujukan Konsep Guru Cemerlang


  Nak Baca Lagi...
 • SASARAN KERJA TAHUNAN GURU CEMERLANG

  Tugas Utama ( A )
  Membuat perancangan pembelajaran dan pengajaran supaya dapat mencapai tahap yang ditetapkan oleh Guru Besar/Pengetua/PPD dan mengajar mata pelajaran kepakarannya.


  Peratusan Masa 70 %


  Tugas Utama ( B )
  Memimpin atau membantu dalam tugas Kurikulum dan Kokurikulum berkaitan dengan mata pelajarannya.

  Peratusan Masa 10 %


  Tugas Utama ( C )
  Melaksanakan tugas khusus bimbingan murid/pelajar serta peningkatan profesionalisma guru-guru di sekolahnya.

  Peratusan Masa 10 %


  Tugas Utama ( D )

  Melaksanakan tugas-tugas khas yang diberi oleh PPD, Pengarah JPN, Pengarah Bahagian dengan restu KPPM.

  Peratusan Masa 10 %

  Nak Baca Lagi...

  CONTOH KAJIAN TINDAKAN SEJARAH

  Friday, September 18, 2009

  TEKNIK PENULISAN ESEI SEJARAH SPM YANG BETUL

  Di bawah ini disediakan contoh penulisan esei Sejarah Kertas 2 SPM yang betul. Diharapkan mana2 murid yang lemah dan kurang arif tentang cara penulisan esei mampu memanfaatkan ilmu ini dengan baik. Apa yang penting keinginan murid untuk mencuba dan berubah sikap terhadap Sejarah Kertas 2 ... cubalah dan praktikkan .. InsyaAllah berjaya!

  Teknik Penulisan Esei Sejarah SPM Yang Betul

  Nak Baca Lagi...

  Thursday, September 17, 2009

  14 Perkara Utama Mengenai Fail Meja


  Fail Meja merupakan satu-satu rujukan untuk individu di peringkat jawatan. Ia dirangka berasaskan tugas dan tanggungjawab seseorang guru. Ia juga mengandungi maklumat atau panduan untuk menjalankan tugas bagi satu-satu jawatan. Kandungannya merangkumi 14 perkara utama, iaitu:

  1) Objektif Jabatan atau Pejabat, sama seperti dengan Manual Prosedur Kerja.

  2) Objektif Bahagian atau Unit dalam Jabatan/Pejabat.

  3) Carta Organisasi Jabatan/Pejabat, sama seperti dengan MPK.

  4) Carta Organisasi Bahagian/Unit: Menjelaskan kedudukan setiap anggota dan tugas masing-masing.

  5) Senarai tugas/kuasa dan hubungan pegawai dengan pegawai-pegawai yang lain.

  6) Peraturan-peraturan pentadbiran untuk setiap aktiviti/tugas.

  7) Proses kerja untuk aktiviti yang berkaitan dengan pegawai.

  8.) Carta Aliran Kerja menjelaskan tindakan-tindakan secara sistematik.

  9) Senarai semak berbentuk soalan, rangkai kata atau pernyataan peringatan untuk menyemak tindakan-tindakan yang diambil.

  10) Borang yang berkaitan dengan tugas pegawai dan panduan menggunakannya.

  11) Senarai undang-undang dan peraturan untuk dirujukan supaya tindakan yang diambil adalah betul dan tepat.

  12) Senarai Jawatankuasa ang dianggotai oleh pegawai yang berkenaan.

  13) Norma kerja yang menjelaskan tahap prestasi dengan harapan dicapai serta berfungsi sebagai asas menilai pencapaian produktiviti.

  14) Senarai Tugas Harian dengan tujuan mengingat aktiviti-aktiviti yang perlu dirancang dan dilaksanakan mengikut jadual.

  Selamat Menjalankan Tugas. Sekian.

  Petikan Sumber: http://www.cikgublog.com/

  Nak Baca Lagi...

  Saturday, September 12, 2009

  Bahan-Bahan Rujukan GC

  PEMBAHAGIAN TEMA & BAB - SEJARAH SPM

  TINGKATAN 4

  Tema 7

  Tamadun Awal Manusia

  Bab 1 - Kemunculan Tamadun Awal Manusia

  Bab 2 - Peningkatan Tamadun

  Bab 3 - Tamadun Awal Asia Tenggara

  Tema 8

  Tamadun Islam dan Perkembangannya

  Bab 4 - Kemunculan Tamadun Islam dan Perkembangannya di Makkah

  Bab 5 - Kerajaan Islam di Madinah

  Bab 6 - Pembentukan Kerajaan Islam dan Sumbangannya

  Bab 7 - Islam di Asia Tenggara

  Bab 8 - Pembaharuan dan Pengaruh Islam di Malaysia Sebelum

  Kedatangan Barat

  Tema 9
  Perkembangan di Eropah dan Kesannya Terhadap Ekonomi Negara

  Bab 9 - Perkembangan di Eropah

  Bab 10 - Dasar British dan Kesannya Terhadap Ekonomi Negara

  TINGKATAN 5

  Tema 10

  Kemunculan dan Perkembangan Nasionalisme Sehingga Perang Dunia Kedua

  Bab 1 - Kemunculan dan Perkembangan Nasionalisme di AT

  Bab 2 - Nasionalisme di Malaysia Sehingga Perang Dunia Kedua

  Tema 11
  Pembinaan Negara dan Bangsa Ke Arah Kemunculan Negara Malaysia Berdaulat

  Bab 3 - Kesedaran Pembinaan Negara dan Bangsa

  Bab 4 - Pembinaan Negara dan Bangsa Malaysia

  Bab 5 - Pembinaan Negara dan Bangsa Yang Merdeka

  Bab 6 - Pengukuhan Negara dan Bangsa Malaysia

  Bab 7 - Sistem Pemerintahan dan Pentadbiran Negara Malaysia

  Bab 8 - Pembangunan dan Perpaduan Untuk Kesejahteraan

  Tema 12
  Malaysia dan Kerjasama Masyarakat Antarabangsa

  Bab 9 - Malaysia Dalam Kerjasama Antarabangsa
  Nak Baca Lagi...

  Thursday, September 10, 2009

  GURU CEMERLANG 2

  “Guru Cemerlang ialah guru yang mempunyai pengetahuan, kemahiran, dan kepakaran yang tinggi dalam mata pelajaran khususnya dalam bidang pengajaran dan pembelajaran. Guru Cemerlang juga sentiasa berdedikasi dan bermotivasi dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang cemerlang secara berterusan.” - Buku Terma Rujukan konsep Guru Cemerlang

  Pengetua, Penolong Pengetua, Guru Besar dan Pegawai Pendidikan.

  Jawatan-jawatan yang dinyatakan tadi merupakan antara jawatan yang tertinggi dalam bidang perguruan. Kenaikan pangkat dalam bidang perguruan cenderung untuk menjauhkan guru daripada melibatkan diri dalam pengajaran di bilik darjah.

  Secara tidak langsung, bidang perguruan kehilangan guru-guru yang pakar dan berdedikasi dalam bidang masing-masing apabila mereka dinaikkan pangkat.

  Menyedari hakikat tersebut, kenaikan pangkat Guru Cemerlang diperkenalkan mulai 1993 sebagai peluang kenaikan pangkat yang lebih baik bagi guru gemilang yang tidak meninggalkan bilik darjah.

  Objektif kenaikan pangkat Guru Cemerlang
  • Memberi pengiktirafan kepada guru yang cemerlang dalam mata pelajaran atau bidang pengkhususan masing-masing.
  • Meningkatkan pencapaian kualiti pengajaran dan pembelajaran (P&P).
  • Menjadikan Guru Cemerlang role model kepada guru lain.
  • Meningkatkan motivasi guru.
  • Meningkatkan kecemerlangan sekolah dengan berkongsi pengalaman dan kemahiran Guru Cemerlang.
  • Memperluaskan peluang kenaikan pangkat dalam perkhidmatan pelajaran.
  • Membolehkan guru dinaikkan pangkat tanpa perlu meninggalkan tugas mengajar atau bertukar ke jawatan pentadbiran.
  • Menyediakan peluang untuk guru naik pangkat ke gred yang lebih tinggi secara laluan laju (fast track), khas Untuk Penyandang (KUP).
  Dipetik Daripada: http://www.moe.gov.my/?id=36

  Nak Baca Lagi...

  GURU CEMERLANG

  GURU CEMERLANG Cetak Emel
  Ditulis oleh Guru Cemerlang
  Monday, 25 December 2006

  PROGRAM PENAMBAHAN CALON GURU CEMERLANG

  Dalam usaha memartabatkan profesion keguruan, gagasan Guru Cemerlang (GC) telah diperkenalkan pada tahun 1993. Jawatan GC merupakan suatu bentuk insentif kepada guru yang telah berkhidmat dengan cemerlang dalam bidang mata pelajaran masing-masing.Guru Cemerlang telah mula diperkenalkan pada tahun 1994 berasaskan memorandum Kementerian Pendidikan Malaysia kepada Kabinet bertajuk “Sistem Kenaikan Pangkat Dalam Perkhidmatan Pendidikan – Cadangan Ke Arah Meningkatkan Kualiti Perkhidmatan Pendidikan Dan Menghasilkan Guru Yang Cemerlang” (April 1993).tahun 1994, sistem kenaikan pangkat dalam Perhidmatan Pendidikan hanya berasaskan satu model sahaja. Seseorang yang dinaikkan pangkat dari DG41 (guru siswazah) ke DG48 misalnya, akan menjawat jawatan baru seperti Pengetua atau Pegawai Pendidikan Daerah. Ia akan menjalankan tugas-tugas pentadbiran dan meninggalkan tugas-tugas lama sebagai guru dan pendidik. Dengan kata lain apabila seseorang guru itu dinaikkan pangkat, ia akan keluar dari tugas perguruan ataupun “moving up is moving out”.

  Kenaikan pangkat dalam Perkhidmatan Pendidikan sebagai satu perkhidmatan profesional tidak semestinya berlandaskan satu model sahaja. Dalam perkhidmatan profesional kenaikan pangkat harus juga memberi pertimbangan kepada perkembangan profesion itu sendiri. Pegawai harus diberi laluan untuk boleh meningkatkan kerjaya dalam profesion berkenaan tanpa meninggalkannya – “moving up need not necessarily be moving out”.Peluang untuk naik pangkat dalam jawatan yang sama akan dapat mempertingkatkan kualiti profession. Apabila guru-guru dinaikkan pangkat dalam jawatan yang sama dan terus mengajar, kebolehan dan kepakarannya dalam bidang pendidikan akan terus dapat dimanfaatkan. Sebaliknya apabila guru-guru yang baik dan cermerlang dari aspek di kelas dinaikkan pangkat ke jawatan “pentadbir” dan tidak lagi mengajar, kualiti pendidikan akan terjejas. Dengan kata lain “Education loses when promotion begins".

  Dalam keadaan sekarang apabila pegawai pendidikan yang berkhidmat sebagai guru menunjukkan perkhidmatan yang baik mereka akan dinaikkan pangkat menjadi Guru Besar/Pengetua atau Penyelia, dsb. Potensi guru itu sebagai seorang guru yang unggul akan terbantut. Ini merugikan kerana potensi guru itu mungkin lebih baik dan cemerlang dalam aspek mendidik dan bukan mentadbir. Sebaliknya, oleh kerana tidak ada jawatan naik pangkat sebagai guru, jika seseorang guru yang berpotensi tidak dinaikkan pangkat sebagai pentadbir, maka guru tersebut akan tertinggal dalam tangga kerjaya perkhidmatan pendidikan disebabkan kebolehan dan potensinya yang baik sebagai pendidik. Ini seolah-olah “mendera” mereka yang berpotensi dalam pendidikan.


  Bagi merealisasikan cadangan Kabinet, maka Kementerian Pendidikan Malaysia telah memperkenalkan perjawatan Guru Cemerlang PPPLD DGA32 dan Guru Cemerlang PPPS DG48 pada tahun 1994.Guru Cemerlang ialah guru yang memiliki:
  a) kecemerlangan peribadi,
  (b) kecemerlangan pengetahuan dan kemahiran,
  (c) kecemerlangan kerja,
  (d) kecemerlangan komunikasi, dan
  (e) kecemerlangan potensi.

  Dari segi peribadi, Guru Cemerlang berkeyakinan diri, adil, bertimbangrasa, beramanah, bertanggungjawab, kreatif, inovatif, sedia berkongsi, bekerjasama, bersikap terbuka dan positif. Dari segi pengetahuan dan kemahiran, Guru Cemerlang adalah pakar rujuk pengajaran dan pembelajaran; peka dan prihatin terhadap keperluan dan kebajikan pelajar; bijak mengurus masa, bahan, sumber, alatan pengajaran dan pembelajaran; dan mampu mengenalpasti keperluan dan masalah pelajar serta menyediakan program tindak susulan.

  Dari segi kerja, Guru Cemerlang, Guru Cemerlang berupaya meningkatkan hasil pembelajaran pelajar menerusi peningkatan minat dan penglibatan pelajar; menerusi kebolehan dan kejayaan dalam membimbing pelajar di dalam dan di luar waktu pengajaran; menerusi kekerapan pemberian kerja bertulis; dan menerusi penguasaan dan penggunaan pelbagai kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran.

  Dari segi komunikasi, Guru Cemerlang adalah perintis sesuatu usaha serta berjaya berinteraksi menyampaikan idea dan mesej dengan berkesan baik secara bertulis mahupun lisan. Dari segi potensi, Guru Cemerlang adalah guru yang berwawasan; sentiasa belajar untuk peningkatan kerjaya; sentiasa terlibat dalam kursus, seminar dan bengkel; serta sentiasa menyumbangkan tenaga dan kepakaran ke arah kejayaan sekolah.Tujuan mewujudkan perjawatan Guru Cemerlang:
  (a) memberi peluang kenaikan pangkat kepada guru-guru yang istimewa, berdedikasi, bermotivasi, mahir, berpengalaman dan mempunyai kepakaran dalam bidang-bidang tertentu;
  (b) mengekalkan guru-guru ini mengajar di bilik darjah setelah dinaikkan pangkat tanpa perlu ditukarkan ke perjawatan pentadbiran supaya kepakaran dan kebolehan mereka dapat dimanfaatkan; dan
  c) dijadikan landasan untuk mengenalpasti dan memilih pegawai-pegawai yang berpotensi untuk memegang jawatan-jawatan tinggi di masa akan datang melalui Sistem “Fast Track”.

  Dipetik Daripada:

  http://www.moe.gov.my/jns/index.php?option=com_content&task=view&id=71&Itemid=100


  Nak Baca Lagi...